Loading...
Contact Us Facebook logo

Memberships

£3
£3 per month

£5
£5 per month

£10
£10 per month

£28.80
£28.80 per year

£54
£54 per year

£114
£114 per year

Graig.png  

Welcome to Tir Pontypridd - Join us!

We are a group of residents that have come together to form Tir Pontypridd to help communities secure land against an uncertain future.  We are inviting you to join us to help create a long-lasting and positive impact for the future of Pontypridd. 

Information about our organisation and membership options can be found - here (opens in a new tab / window) 

Thank you for supporting Tir Pontypridd

 

Croeso i Tir Pontypridd - Ymunwch â ni!

Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi dod at ei gilydd i ffurfio Tir Pontypridd: i helpu cymunedau Pontypridd a’i gyrion i ddefnyddio a diogelu tir. Croesawn i chi ymuno gyda ni wrth i ni ddod at ein gilydd er mwyn gwella cyfleoedd i bobl Pontypridd a dyfodol ein planed. 

Gweler mwy o wybodaeth am ein sefydliad ac aelodaeth - yma (yn agor mewn tab / ffenestr newydd) 

Diolch am gefnogi Tir Pontypridd

 

Board Member Faces.jpg