Loading...
Contact Us Twitter logo Facebook logo

Memberships

Free
2022-23 Membership

£10
2022-23 Membership with £10 donation

£25
2022-23 Membership with £25 donation

£50
2022-23 Membership with £50 donation

Expires 31/07/2023

Join Us / Renew
Payment: PayPal or card.

Croeso i system aelodaeth Crys 16 - Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Y Scarlets

Welcome to Crys 16 Membership System - Scarlets Supporters Trust

 

Defnyddiwch y system er mwyn ymuno neu adnewyddu aelodaeth Crys 16. Os nad ydych wedi defnyddio'r system yma o'r blaen ond wedi ymuno â'r ymddiriedolaeth mewn person, fe fydd eich manylion ar y system yn barod. Bydd angen i chi ddefnyddio eich cyfeiriad ebost er mwyn mewngofnodi a dilyn y cyfarwyddiadau er mwyn creu cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

Os oes angen i chi ychwanegu aelod o'r teulu sy'n defnyddio'r un cyfeiriad ebost a chi, cofrestrwch un waith yn unig, ac yna ebostiwch enw a dyddiad geni'r person ychwanegol ynghŷd â'ch enw chi at info@crys16.cymru.

 

Please use this system to join or renew your Crys 16 membership. If you have not already used this new system but have joined the trust in person, you will already be registered on the system. You will need to use your email address to login and follow instructions to create a password for your account.

If you need to register another family member with THE SAME email address as you, please register one account and email us your details and the details of the extra person - to include their name and date of birth - info@crys16.cymru.